Referencer

Screenshot at Jan 31 13-24-57

Vor Frelsers Natkirke

”Siden 2019 har Roberta løftet indholdet med faglig viden og professionalitet på skriveværksteder i Natkirken og på hele skrivedage. Små og store greb og teknikker hjælper deltagerne i processen med at skrive om de eksistentielle temaer, der følger kirkeåret. Roberta er nærværende og respektfuld, og formår at skabe et åbent og tillidsfuldt rum med sans for balancen mellem det private og det personlige til glæde for deltagerne og Natkirken.”

Susanne Møller Olsen, Sogne- og Natkirkepræst i Vor Frelsers Kirke

KAB
B3B

Københavns Kommune, KAB og 3B

 
Ældre beboere skaber fællesskab via livshistorier
 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København har i samarbejde med KAB og Boligforeningen 3B finansieret et etårigt projekt, der skal forankres frivilligt.

”Roberta Montanari leverer en meget høj kvalitet ind i vores samarbejde. I arbejdet med ensomme ældre borgere har Roberta skabt de trygge rammer, som har betydet alt for fællesskabet og tilliden i gruppen. Samtidigt har Roberta udfyldt rammerne med høj kvalitet og faglig sikkerhed. Hun har således åbnet døre ind til nye muligheder for vores arbejde i Urbanplanen.”

Michael Hedegaard, Sekretariatsleder i Boligforeningen 3B-KAB, Partnerskabet i Urbanplanen

BAGGRUND FOR PROJEKTET  “BYD DIN NABO PÅ EN HISTORIE”

Mange ældre mangler netværk, og oplever ensomhed og utryghed. Især i de almene boliger er problemet stort. For at skabe meningsfulde og bæredygtige fællesskaber samles en gruppe københavnere +65 år om at skrive og fortælle historier fra deres liv. Hver uge faciliteres et emne, som alle kan samles om. Det kan handle om barndom, skolegang, venskaber, kærlighed, familieliv, rejser og job, tab og vendepunkter.

Et trygt og fortroligt rum fremmer relationer mellem deltagerne, som hurtigt lærer hinanden at kende omkring et fælles tredje. Den personlige historie og en generations kulturhistorie går hånd i hånd, når talen f.eks. er på efterkrigstidens livsstil eller hvordan man gik i bad i deltagernes barndom. Frivillige hjælper til og sørger for kaffe og kage. Deltagerne kan invitere andre ældre med til livshistorieværkstedet – og byde en nabo på historier fra livet.

Projektet blev i 2019 nomineret til Fællesskabsprisen og Spireprisen af Københavns Kommune.

FRIVILLIG FORANKRING – STILL GOING STRONG

Fem ældre fra projektet blev uddannet som Bio-Salon tovholdere for at føre fællesskabet videre. I dag har de haft 5-års jubilæum, er fuldtallige og kalder sig Livshistorikerne. De mødes hver onsdag formiddag på Amager for at fortsætte skrivning og samvær. En deltager beskriver sammenholdet sådan:

LIVS-BEKRÆFTENDE 
Onsdagene i min kalender er markeret med ”LIVS” i tidsrummet 9.30–13.00. Forkortelsen til LIVS-historier kan lige så vel være forkortelsen for LIVS-glæde, for jeg er altid i vældig opløftet stemning, når jeg er hjemme igen. Jeg ynder ikke at melde afbud, men selvfølgelig sker det af og til. I 2023 blev jeg desværre ramt af både store sorger og sygdom, og det har været trøstende og LIVS-givende at kunne dele dette med lille gruppe mennesker, som jeg nu betragter som LIVS-venner – og mange tak for det. I er GULd værd.

Lissie Schirripa
KB

Kræftens Bekæmpelse

“Roberta Montanari har afholdt skriveworkshop for nogle af Kræftens Bekæmpelses allermest belastede pårørende til kræftpatienter. Når livet som pårørende bliver så krævende, at det tager det meste af tiden og energien, skal den sparsomme fritid prioriteres skarpt. 

Ingen af deltagerne spildte et sekund ved deres deltagelse. De var SÅ begejstrede bagefter. Den kreative skrivning bragte os til et surprisebryllup, en hjemmefødsel og en slåskamp i Sydamerika, men allermest til de udfordrende vilkår som pårørende til en syg. Der blev grinet og grædt, delt og andet blev holdt privat, mens tanker og følelser fik form i et rum for ligesindede i en meget kreativ og tryg proces. Faciliteret professionelt af dygtige Roberta Montanari.”

 
Lise Stampe Møller-Jørgensen, autoriseret klinisk psykolog, 
Kræftens Bekæmpelse
download

Workshops i Sofiebadet

 

”Roberta formår at tilføre en særlig dimension til vores ydelser i Sofiebadet, så krop og sind går op i en højere enhed. Mange af deltagerne på en fuldt booket Bio-Salon workshop døjede med stress, og havde et ønske om at styrke deres mentale sundhed og velvære. 

Roberta skabte plads til at dele erfaringer og få lettet tankemylderet. Kombinationen af sanselig renselse af kroppen og refleksionsskrivning gav en helhedsoplevelse, og deltagerne gik derfra med fornyet energi, kropslig nydelse og omsorg, såvel som indsigt og nye perspektiver med hjem.” 

Heidi Hallum, eventmanager i Sofiebadet

Screenshot at Jan 31 13-59-32
1600px_COLOURBOX48815740

Landsforening for Voldsramte Kvinder og Børn

“Tag Livet Tilbage!” Et integrationsprojekt for voldsramte kvinder i samarbejde med Høje Taastrup Kommune. Voldsramte kvinder kan miste følelsen af sig selv og af at høre til. Hvem er jeg udenfor volden? Hvordan vil jeg leve og være? Der blev arbejdet med empowerment og hjælp til selvhjælp, så større selvindsigt og selvaccept kunne styrkes. I et spejlende fællesskab skabtes grobund for solidaritet og en eksistentiel forståelse af at være voldsramt.

En deltager om forløbet

”Jeg stemmer på, at vi laver en omgang mere. Det har været en kærlig og nænsom måde at være her på. Et varmt, tæt fællesskab, hvor der var plads og rum til at dele de svære ting i livet. Kurset har givet mig videreudvikling og læring.”

unnamed
FH

Svendebjerggård

På det kombinerede krisecenter og herberg blev afholdt et 10 ugers kursus. Skrive-fortællekonceptet fortsætter til glæde for nye beboere i form af to personaler, som uddanner sig til Bio-Salon facilitatorer.

KS

Kofoeds Skole

Foredrag om den selvbiografiske hukommelse & en kursus-sæson for elever. Begge var velbesøgt af engagerede elever fra den traditionsrige skole.

5d867293ad1d4bce30f80d0f_Screen Shot 2019-09-21 at 2.53.27 PM
WeShelter_logo-black_440x108

N.A.B.O. Center

N.A.B.O. Center er et aktivitets- og samværssted for københavnere, som er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse. Ved at skrive kreativt og sansende om eget liv kan deltagerne udveksle erindringer, aktuelle oplevelser og fremtidsdrømme. Og spejle sig i hinanden i et trygt fællesskab.

riget

Patientbiblioteket på Rigshospitalet

Kreativ skrivning for indlagte og pårørende. Et pusterum, hvor man kan lege og skabe med sproget. Vi skrev om kroppen, der har sit eget sprog. Om en genstand, man aldrig vil skille sig af med – og breve fra fortid til fremtid.

Mødrehjælpen_Logo_Rød

Mødrehjælpens eventyrlige børne-workshop

Eventyr er for alle! Også børn af enlige forældre, som måske har få ressourcer i hverdagen. Det var tanken bag samarbejdet mellem Bio-Salon og Mødrehjælpen, hvor børn mellem 9-12 år mødtes for at skrive eventyr.

KTK_logo

Kulturtårnet

Skriveworkshop om BROER en vinternat i Kulturtårnet med varm te og udsigt over Københavns Havn. Broer forbinder og skaber møder, og er både konkrete og symbolske. 

AP
KPH

Samtalesaloner 

Det socialgastronomiske projekt Grønne Bæredygtige Fællesskaber, som er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og den boligsociale Amagerplanen, afholdt samtalesaloner om madvaner og bæredygtighed.

FH

Herberg Hørhuset

Et succesfuldt pilotprojekt for beboere på herberget Hørhuset i København, der mødtes 8 gange i efteråret 2018. Deltagerne var meget glade for forløbet, som satte gang i en positiv personlig udvikling. Det skabte et fællesskab via udveksling af eksistentielle temaer og historier fra deres liv.

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

En række lokalhistoriske møder, hvor deltagerne skrev om egne erindringer og oplevelser fra Christianshavn. Stor tilslutning i det lille vagthus fra 1724, hvor vi sad tæt om bordet og lod os inspirere af Christianshavns fantastiske historie. En fast skrivegruppe er ufortrødent fortsat på egen hånd…

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Foredrag om selvbiografisk erindring i aktivitetscenter Sløjfen. Hvordan fungerer hukommelsen og hvilke ledetråde leder den på vej? Publikum blev aktivt inddraget med billeder og genstande, og fortalte historier fra eget liv. 

Christianshavns bibliotek

Workshop om personlige og kollektive erindringer fra et svunden København.

Højdevangskirken

En række velbesøgte workshops med fokus på erindring og fortælleglæde. Med de rette ledetråde og et åbent, lyttende sind kan alle fremelske historier.